text.skipToContent text.skipToNavigation

Laková ceruzka MODRÁ POLAR METALÍZA

Pre drobné opravy poškodeného laku vozidla.

Autokozmetika z ponuky ŠKODA Originálne príslušenstvo, predstavuje pestrú kolekciu špičkovej, ekologicky šetrnej autokozmetiky, ktorá Vám pomôže starať o vaše vozidlo profesionálne. Do tejto kolekcie s…  Zobraziť viac

Autokozmetika z ponuky ŠKODA Originálne príslušenstvo, predstavuje pestrú kolekciu špičkovej, ekologicky šetrnej autokozmetiky, ktorá Vám pomôže starať o vaše vozidlo profesionálne. Do tejto kolekcie sa radia aj lakové ceruzky, ktoré môžu nielen odstrániť vlasové škrabance na laku karosérie, ale aj zaretušovať drobné odreniny. Samotné lakové ceruzky prechádzajú náročnými laboratórnymi testami a skúškami, ktoré zaručujú prvotriednu kvalitu, účinnosť a bezproblémovosť týchto výrobkov. ŠKODA AUTO ponúka širokú škálu farebných odtieňov. Pred zakúpením lakovej ceruzky je nutné overiť správnosť odtieňu vo veľkom technickom preukaze vozidla, alebo na štítku, ktorý sa nachádza v batožinovom priestore vozidla.

Bezpečnostné upozornenie:

Nebezpečenstvo

Clearcoat

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 208 Obsahuje n-butyl-metakrylát, metyl-metakrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje:
n-butil acetat; etyl-acetát

Basecoat

H226 Horľavá kvapalina a pary. 
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje:
n-butil acetat, butanol; limonen; Nenasýtené mastné kyseliny, C14-18 a C16-18, maleínovaný; metyl-metakrylát
 

7,60 EUR
1
Na sklade
Máte otázku?

Technické špecifikácie

Kód výrobku
HFB380074
Obsah sady
Bezfarebný lak (9 ml), Krycí lak (9 ml), návod na použitie.

Poznámka

Použitie: Oprava škrabancov a drobných poškodení laku karosérie vozidla. Aby bola oprava laku skutočne prvotriedna a účinná, je nutné pred samotnou aplikáciou ceruzky, poškodené miesto najprv očistiť a odmastiť vhodným čistiacim prostriedkom a až potom použiť ceruzku.

Obmedzenie: Iba na účely, na ktoré je laková ceruzka určená podľa priloženého návodu na použitie. Opravu je nutné vykonať v dobre vetranom prostredí - lakové ceruzky obsahujú nebezpečné výpary, patria medzi horľaviny.
Uchovávať mimo dosahu detí!

Pozor: Horľavá látka!